BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia: Strona główna / Organizacje pozarządowe / Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

i
Strona znajduje się w archiwum.

Klub Tenisowych Asów Wrocław

Nazwa zadania: Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Tenisie ziemnym Wrocław 2013

Załączniki do strony

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...)
Artykuł 19 a   Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.)

Nowe numery rachunków bankowych Gminy Wrocław  do zwrotu dotacji.

Data publikacji : 13.06.2013
Osoba publikująca: Marta Kolibska
Autor: Bartosz Bułat, Anna Garbyjelska
Rozmiar czcionki:
Liczba wejść: 217